Hitting 200k+ page views with TAP’s advertorial campaign

ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ความนิยมในการใช้สื่อออนไลน์ และ Social Media ทำให้นักการตลาดมีเครื่องมือในการสื่อสารไปยังผู้บริโภคเพิ่มขึ้น ทุกคนพร้อมกระหน่ำยิงโฆษณา และคอนเทนต์ในช่องทางและรูปแบบต่างๆอย่างไม่ลดละ เพื่อแย่งชิงความสนใจของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด ทำให้ในหลาย ๆ ครั้ง ผู้บริโภคเกิดความเบื่อหน่าย จนอาจเกิดความรู้สึกเชิงลบกับแบรนด์ และผลิตภัณฑ์เหล่านั้น

คำถาม คือ แบรนด์จะทำอย่างไรเพื่อทำให้ Content ของตนเองมีคุณค่าจนสามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้อย่างแนบเนียน และนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกที่จะช่วยสร้างยอดขายให้กับแบรนด์ได้ในอนาคต

 

Advertorial

“Advertorial” คือโฆษณาประเภทหนึ่งที่อยู่ในรูปแบบของบทความที่เขียนโดยผู้ลงโฆษณา Advertorial เป็นการผสมผสานระหว่าง Advertising และ Editorial ที่จะช่วยแปลงการโฆษณาให้กลายมาเป็นเนื้อหาที่มีการชูประเด็นหลักที่สามารถเชื่อมโยงไปยังแบรนด์และผลิตภัณฑ์ ทำให้ Advertorial กลายเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

แต่อย่างไรก็ตามนักการตลาดและแบรนด์จำนวนมากก็ยังไม่สามารถทำให้ Advertorial ของตนเองเป็น Content ที่ประสบความสำเร็จได้ ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลากหลายปัจจัย อาทิเช่น การมุ่งเน้นที่การเชื่อมโยงบทความไปยังแบรนด์และผลิตภัณฑ์มากจนเกินไป ทำให้ไม่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้ และผู้บริโภคไม่ได้รู้สึกว่า Content นี้มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อตนเองแต่อย่างใด

 

บทความที่ดี ≠ Advertorial ที่ดี

แบรนด์ที่ประสบความสำเร็จในการทำ Advertorial และสามารถดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้เป็นจำนวนมาก จำเป็นจะต้องมีองค์ประกอบจำนวนมาก นอกเหนือแค่การมี Content คุณภาพดีที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างแท้จริง
การวางโครงสร้างบทความโดยใช้เทคนิคด้าน Keyword และ SEO ได้อย่างชำนาญ รวมทั้งการมีช่องทางการ Publish เหมาะสม จะเป็นปัจจัย และตัวเร่งที่ช่วยผลักดันให้ Advertorial นั้น ๆ ประสบความสำเร็จ และสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้เป็นจำนวนมากในระยะเวลาอันสั้น

 

ทำไมต้องเป็น theAsianparent?

theAsianparent เป็นผู้นำในด้าน Content ประเภท Advertorial ในกลุ่มสินค้าสำหรับแม่ และเด็ก ซึ่งสามารถช่วยสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์ และผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี

เรามีความรู้ ความเข้าใจเหล่าคุณแม่ และลูกน้อยเป็นอย่างดี ด้วยทีมนักเขียนมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Keyword และ SEO ทำให้ TAP สามารถสร้างสรรค์บทความที่มีคุณภาพทั้งในด้านเนื้อหาและเทคนิค (Keyword & SEO) ที่ช่วยให้แบรนด์สามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้อย่างชัดเจน ตรงประเด็น และมีประสิทธิภาพ

 

Advertorial ที่เป็นมากกว่า Advertorial

theAsianparent มีโอกาสได้ร่วมงานกับแบรนด์ Anmum ซึ่งเป็นนมสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ ที่ช่วยเสริมภูมิต้านทานให้กับคุณแม่ และลูกในท้อง เราเลือกใช้ Advertorial ในการดึงดูดความสนใจจากเหล่าคุณแม่ โดยได้เทคนิคผสมผสานการใช้ Unbranded และ Branded Content เพื่อที่จะสามารถสื่อสาร และสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างแท้จริง

บทความทั้งสองประเภทมีข้อดี และจุดเด่นที่แตกต่างกัน คือ Branded Content จะช่วยให้แบรนด์ถูกค้นพบได้ง่ายจาก Search Engine เมื่อมีการใช้คำค้นที่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ ส่วน Unbranded Content จะมีอัตราการเข้าถึงผู้อ่านที่มากกว่า ซึ่งจะทำหน้าที่ในการสนับสนุน Branded Content ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

“Branded Content”

เมื่อ Unbranded และ Branded Content ทำงานร่วมกัน โดยอาศัยประโยชน์จากระบบการวิเคราะห์หาความหมายที่แฝงอยู่ในข้อความ (Latent Semantic Analysis) ของ Search Engine จะทำให้แบรนด์สามารถเข้าไปอยู่ใน key search terms ที่จะส่งผลให้ Ranking SEO ของแบรนด์อยู่ในลำดับต้นๆของการค้นหา ซึ่งวิธีนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสที่แบรนด์จะเป็น Top of Mind ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น

“คุณค่าทางโภชนาการ” เป็น key message หลักที่เราใช้ในบทความทั้งสองประเภท เพื่อที่จะชี้ให้เห็นถึงเทคนิคในการดูแลตัวเอง และสารอาหารที่จำเป็นและมีประโยชน์ต่อคุณแม่ตั้งครรภ์และลูกน้อย ผนวกกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่เป็นตัวกระตุ้นให้บทความได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น เนื่องจากคุณแม่ตั้งครรภ์หันมาดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้น

“Unbranded Content”

 

นอกจากนี้เรายังได้เพิ่มคุณค่า และความน่าเชื่อถือให้กับ Unbranded Content โดยได้เชิญคุณหมอสูติ-นรีเวชของโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงมาช่วยสร้างสรรค์ และเรียบเรียงบทความที่มีประโยชน์ต่อเหล่าคุณแม่ อีกทั้งยังใช้ Banner บนเว็บไซต์ (ในตำแหน่งที่ใกล้กับบทความ) เพื่อเป็นการสร้างการจดจำ เชื่อมโยงไปยังแบรนด์และผลิตภัณฑ์

Advertorial ทั้งสองชิ้นของ theAsianparent สามารถสร้างผลลัพธ์ได้ดีเยี่ยม โดยสามารถสร้าง Page View ได้กว่า 200,000 views ในเวลาเพียงแค่ไม่กี่วัน หลังจากทำการ Publish บทความทั้งสองประเภทผ่าน TAP website ซึ่งช่วยทำให้กลุ่มคุณแม่ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลตนเอง และ “คุณค่าทางสารอาหาร” ในระหว่างการตั้งครรภ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการกระตุ้นการตัดสินใจซื้อสินค้า และนำไปสู่การสร้างยอดขายของแบรนด์ในอนาคต

 

TAP’s Brand Solutions

theAsianparent สามารถทำให้แบรนด์มีปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคมากขึ้น แบบ 360o ด้วยการผสมผสาน Advertorial ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆของ TAP’s Brand Solutions ที่จะช่วยให้แบรนด์สามารถดึงดูดความสนใจ รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมกับกลุ่มลูกค้าแม่และเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

———————————————————–

เพราะเรารู้ใจ “แม่” ดีที่สุด

เราจึงพร้อมดูแล Marketer ในการทำ Brand Solution ครบวงจร 360o ไม่ว่าจะเป็นการทำ Content Creation การเขียนบทความ, การตลาดผ่าน Social media, Direct Email, Event หรือ Research ต่างๆที่ทำให้เข้าใจ insight ของกลุ่มคุณแม่ เพื่อนำมาวางกลยุทธ์ทางการตลาดให้ตรงใจ ตรงจุด และมีประสิทธิภาพ

 

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
Telephone: +66 2017 0830
Email: [email protected]